10 TIPŮ JAK LÉZT BEZPEČNĚJI

Lezení je nebezpečný  ale krásný sport. Proto abychom si ho užili se vší parádou, je potřeba udělat vše co můžete ,abychom zmírnit účinky gravitace a pádu.  Začátečníci jsou nejvíce náchylní k chybám, které vedou k úrazům nebo i smrti. To se ovšem týká také velmi zkušených borců kteří dělají mnoho věcí podvědomě, léty zkušenosti naučenými pohyby. Vždy používejte zdravý úsudek a buďte vždy  “přítomni” , to znamená uvažovat nad veškerou činnosti kterou v tu danou chvíli provádíte.

V dnešní době, která má velmi propracované technické a bezpečnostní normy snad na vše, co nám přijde pod ruky je o to více důležité přemýšlet nad každým krokem, který máme udělat při tak riskantním sportu, kde doslova držíme v rukou život jiného člověka. Zkušenosti a statistické záznamy úrazů z posledních let říkají, že technika sama o sobě funguje bez problémů, chyby dělají především lidé.

Níže uvedené zásady nejsou samozřejmně samospasitelné. Správnou metodiku lezení si musíte osvojit sami, ať už samostudiem nebo absolvováním daného kurzu nebo školy. Níže uvedené body taky neuvádějí jak správně zacvaknou lano do karabiny tak, aby to bylo bezpečné. Jen upozorňují,  že je třeba na to myslet.  Jeden moc dobrý lezec ( už si nevzpomínám kdo ) řekl: “Mozek je při lezení nejdůleži sval”. TAK HO POUŽÍVEJTE.

  • VŽDY ZKONTROLUJTE SEDÁK

Vždy se navzájem se svým spolulezcem zkontrolujte, zda jsou vaše úvazky správně nasazené a zapnuté. Že jsou všechny spony popruhů správně založené a volné konce utažených popruhů dobře zafixované v poutkách.

  • VŽDY ZKONTROLUJTE LANO

Zždy zkontrolujte svého spolulezce, který nastupuje do cesty, že má lano správně uvázené k sedáku, že je lano provázané jak pasem, tak i nohavičkou, že má na zbylý konec lana nad uvazovacím uzlem pojištěn proti případnému vyvlečení pojistným uzlem.

  • VŽDY POUŽÍVEJTE HELMU

Uvědomte si, že hlavu máte jen jednu. I sebemenší náraz hlavou do skály může mít fatální následky pro váš další život, a to i v případě,  že lezete tzv. na druhém konci lana.

  • VŽDY ZKONTROLUJTE ZALOŽENÍ LANA V JISTÍTKU

Vždy před lezením zkontrolujte jestli máte správně založené lano do jistítka. Hlavně v případech složitějších samoblokantů, jako je třeba GRI GRI.

  • VŽDY POUŽÍVEJTE DOSTATEČNĚ DLOUHÉ LANO

Vždy si před lezením, nebo před výjezdem do dané oblasti překontrolujte jak dlouhé lano budete potřebovat. Zkontrolujte si také zřetelnost označení středu lana. Zvláště pokud prvolezce spouštíte zpět na zem.  Pokud lezete sportovní cesty kdy se navazuje jen zrovna lezoucí lezec, vždy zkontrolujte uzel na volném konci lana , aby nedošlo v případě delší cesty nebo pádu v delší cestě k samovolnému vyjetí lana z jistítka. Tento uzel mějte i v případě že znáte délku cesty a jste si jisti správnou délkou lana.

  • PŘI JIŠTĚNÍ BUĎTE VŽDY “PŘÍTOMNI”

Pokud jste pod skálou jako jistič, vždy se věnujte svému lezoucímu spolulezci, a to i v případě, že tento leze cestu bez nebezpečí pádu na skálu ( převis) a vy máte samoblokovací jistítko. Mějte na pamětí, že máte v rukou život svého kamaráda.

  • VŽDY MĚJTE SEBOU DOSTATEK JISTÍCÍHO MATERIÁLU

Nespoléhejte se na informace v průvodci, že do dané oblasti nebo cesty budete potřebovat jen tohle…  Vždy mějte sebou při lezení něco navíc.  Heslo: “Co nemám to nebudu potřebovat” , je v tomto případě špatné.

  • VŽDY VĚNUJTE POZORNOST SPRÁVNÉMU ZALOŽENÍ JISTÍCÍHO BODU

Vždy se pečlivě věnujte správnému zacvaknutí karabiny nebo expresky do daného jistícího bodu. Karabina by neměla být při případném pádu namáhaná přes hranu. V nebezpečnýchpartijích použijte karabinu se zámkem nebo dvě proti sobě založené karabiny.

Věnujte pozornost správnému založení lana do karabiny tak, aby se lano nemohlo v případě pádu z karabiny vycvaknout.

  • VŽDY POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY

Vždy se při nákupu materiálu dívejte, jestli má patřičné certifikáty. V tomto případě je daná norma nad cenu.

Pokud si nejste úplně jistí, jestli jsou Vaše schopnosti a vědomosti dostatečné, přihlaste se na kurz horolezectví.

Zvláště přechod z umělé stěny ( překližky ) na skály jedost náročný. Lezení na skále má své specifika hlavně v oblasti postupového jištění a návratových bodů. Skála prostě není umělá stěna. Na co jste byli pri lezení na “překližce” zvyklí, to velmi často na skále nenajdete. Proto je dobré projít si alespoň jedno-denním kurzem, kdy Vás seznámím s rozdíly a jak je bezpečně řešit.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *